Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391561  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 10:48 pm
set_user_godmode(index, godmode = 0)

index: ID-то на играча
godmode: 1 е включено; 0 = изключено.

Връща: нищо Функцията служи за да направите играча безсмъртен, т.е. да активирате godmode.

Примерен плъгин №1: Активиране на безсмъртност чрез използване на командата /god.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Activate Godmode"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /god", "cmdGod")
    register_clcmd("say_team /god", "cmdGod")
}

public cmdGod(id)
{
    set_user_godmode(id, 1)
    client_print(id, print_chat, "* Uspeshno stana bezsmurten!")
    return PLUGIN_HANDLED
} 
Примерен плъгин №2: Автоматизирано включване и изключване на безсмъртността чрез използване на командата /god.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Toggle Godmode"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /god", "cmdGod")
    register_clcmd("say_team /god", "cmdGod")
}

public cmdGod(id)
{
    new bool:blGod = get_user_godmode(id) ? true : false
    set_user_godmode(id, blGod ? 0 : 1)
    client_print(id, print_chat, "* Godmode rejimut e: %s", blGod ? "IZKLIUCHEN" : "VKLIUCHEN")
    return PLUGIN_HANDLED
}