Официалният форум на iPlay.bg 

Този раздел е създаден специално за проблеми и въпроси за направата на плъгини или преработката на вече съществуващи кодове.
 #397960  от OciXCrom™
 съб сеп 03, 2016 5:29 pm
Код: Избери всички
public Hook_Deathmessage()
{
    new killer = read_data(1);
    new victim = read_data(2);
   
    if(killer == victim)
        return PLUGIN_CONTINUE;
    if(!killer || killer > maxPlayers)
        return PLUGIN_CONTINUE;
   
    new iReward = 1
    
    if(read_data(3))
        iReward += 2
        
    new szWeapon[16]
    read_data(4, szWeapon, charsmax(szWeapon))
    
    if(equal(szWeapon, "knife"))
    {
        iReward += 3
        ColorChat(victim, GREY, "^4[^3MC^4]^3 You have lost 10 EXP !")
        client_cmd(victim, "spk rankings/smb3_powerdown")
        gPlayerPoints[victim] -= 10
    }
    else if(equal(szWeapon, "grenade"))
        iReward += 5
        
    if(get_user_flags(killer) & ADMIN_BAN)
        iReward *= 2
        
    gPlayerPoints[killer] += iReward
    set_dhudmessage(255, 0, 0, 0.71, 2.38, 0, 6.0, 12.0);
    show_dhudmessage(killer, "+ %iEXP", iReward)
    
    new currentPlayerRank = 0;
    while(currentPlayerRank < (MAXRANKS - 1))
    {       
        if(gPlayerPoints[killer] >= rankXP[currentPlayerRank + 1])
            ++currentPlayerRank;     
        else         
            break;
    }
    new OldRank = PlayerRank[killer]
    PlayerRank[killer] = currentPlayerRank
    Save( killer );
    if(OldRank < currentPlayerRank)
    {
        new g_name[32]
        get_user_name(killer, g_name, 31)
        ColorChat(0, GREEN, "[prefix] ^1Congratulations! ^x03%s^x01 got a new rank ^x04%s", g_name, rankNames[PlayerRank[killer]])
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
  
 #397997  от black_heart
 нед сеп 04, 2016 1:22 pm
OciXCrom™ написа:
Код: Избери всички
public Hook_Deathmessage()
{
    new killer = read_data(1);
    new victim = read_data(2);
   
    if(killer == victim)
        return PLUGIN_CONTINUE;
    if(!killer || killer > maxPlayers)
        return PLUGIN_CONTINUE;
   
    new iReward = 1
    
    if(read_data(3))
        iReward += 2
        
    new szWeapon[16]
    read_data(4, szWeapon, charsmax(szWeapon))
    
    if(equal(szWeapon, "knife"))
    {
        iReward += 3
        ColorChat(victim, GREY, "^4[^3MC^4]^3 You have lost 10 EXP !")
        client_cmd(victim, "spk rankings/smb3_powerdown")
        gPlayerPoints[victim] -= 10
    }
    else if(equal(szWeapon, "grenade"))
        iReward += 5
        
    if(get_user_flags(killer) & ADMIN_BAN)
        iReward *= 2
        
    gPlayerPoints[killer] += iReward
    set_dhudmessage(255, 0, 0, 0.71, 2.38, 0, 6.0, 12.0);
    show_dhudmessage(killer, "+ %iEXP", iReward)
    
    new currentPlayerRank = 0;
    while(currentPlayerRank < (MAXRANKS - 1))
    {       
        if(gPlayerPoints[killer] >= rankXP[currentPlayerRank + 1])
            ++currentPlayerRank;     
        else         
            break;
    }
    new OldRank = PlayerRank[killer]
    PlayerRank[killer] = currentPlayerRank
    Save( killer );
    if(OldRank < currentPlayerRank)
    {
        new g_name[32]
        get_user_name(killer, g_name, 31)
        ColorChat(0, GREEN, "[prefix] ^1Congratulations! ^x03%s^x01 got a new rank ^x04%s", g_name, rankNames[PlayerRank[killer]])
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
Благодаря ти!