Официалният форум на iPlay.bg 

Тук можете да покажете картите направени лично от Вас, или такива специално разработени за сървъра/ите на iPlay.bg.
 #177641  от HellioP
 нед дек 18, 2011 7:50 pm
Здравейте , отново ! :cool:

Сега след като си оправих проблема с деатрън картата и като почнах да правя jb карта възникна друг проблем :worried:
Цъкам F9 за да компилирам картата и след 10 секунди пуска цс-а и почва да зарежда , но до някъде . Засича докато зарежда и ме изхвърля от играта ... Някакви идеи как да се оправи ?
 #180184  от mano
 пон дек 26, 2011 7:47 pm
При мен се получава същият проблем. Помоли някой друг да ти я компилира и да ти я прати :)
 #180273  от keshi
 вт дек 27, 2011 12:12 am
Погледни .лог файла от VHEтора ... разгледаи го и виж каде е проблема !
Ако не разбираш дай го тук за да го разгледам аз.
 #180469  от HellioP
 вт дек 27, 2011 2:28 pm
Кой файл имаш предвид ? Ако може му кажи името за да го намеря .
 #180875  от SkincaR
 ср дек 28, 2011 11:55 am
Файлът трябва да изглежда така - името на картата ти.log

Явява се в компютъра ти във формата на текстов файл!
 #180895  от HellioP
 ср дек 28, 2011 12:25 pm
Мисля , че е това :

hlcsg v3.4 Final (Feb 25 2006)
Zoner's Half-Life Compilation Tools -- Custom Build
Based on code modifications by Sean 'Zoner' Cavanaugh
Based on Valve's version, modified with permission.
Submit detailed bug reports to ([email protected])
----- BEGIN hlcsg -----
Command line: hlcsg -nowadtextures jailmap
Entering jailmap.map

Current hlcsg Settings
Name | Setting | Default
---------------------|-----------|-------------------------
threads [ 1 ] [ Varies ]
verbose [ off ] [ off ]
log [ on ] [ on ]
developer [ 0 ] [ 0 ]
chart [ off ] [ off ]
estimate [ off ] [ off ]
max texture memory [ 4194304 ] [ 4194304 ]
max lighting memory [ 6291456 ] [ 6291456 ]
priority [ Normal ] [ Normal ]

noclip [ off ] [ off ]
null texture stripping[ on ] [ on ]
clipnode economy mode [ on ] [ on ]
clip hull type [ legacy ] [ legacy ]
onlyents [ off ] [ off ]
wadtextures [ off ] [ on ]
skyclip [ on ] [ on ]
hullfile [ None ] [ None ]
nullfile [ None ] [ None ]
min surface area [ 0.500 ] [ 0.500 ]
brush union threshold [ 0.000 ] [ 0.000 ]

Using mapfile wad configuration
Wadinclude list :
[zhlt.wad]

2 brushes (totalling 12 sides) discarded from clipping hulls
CreateBrush:
(0.44 seconds)
SetModelCenters:
(0.00 seconds)
CSGBrush:
(0.98 seconds)

Using Wadfile: \program files\counter-strike 1.61\valve\halflife.wad
- Contains 27 used textures, 90.00 percent of map (3116 textures in wad)
Using Wadfile: \program files\counter-strike 1.61\cstrike\cstrike.wad
- Contains 2 used textures, 6.67 percent of map (123 textures in wad)
Including Wadfile: \program files\valve hammer editor1\tools\zhlt.wad
- Contains 1 used texture, 3.33 percent of map (8 textures in wad)

added 9 additional animating textures.
Texture usage is at 0.33 mb (of 4.00 mb MAX)
1.58 seconds elapsed

----- END hlcsg -----hlbsp v3.4 Final (Feb 25 2006)
Zoner's Half-Life Compilation Tools -- Custom Build
Based on code modifications by Sean 'Zoner' Cavanaugh
Based on Valve's version, modified with permission.
Submit detailed bug reports to ([email protected])
----- BEGIN hlbsp -----
Command line: hlbsp jailmap

Current hlbsp Settings
Name | Setting | Default
-------------------|-----------|-------------------------
threads [ 1 ] [ Varies ]
verbose [ off ] [ off ]
log [ on ] [ on ]
developer [ 0 ] [ 0 ]
chart [ off ] [ off ]
estimate [ off ] [ off ]
max texture memory [ 4194304 ] [ 4194304 ]
priority [ Normal ] [ Normal ]

noclip [ off ] [ off ]
nofill [ off ] [ off ]
noopt [ off ] [ off ]
null tex. stripping [ on ] [ on ]
notjunc [ off ] [ off ]
subdivide size [ 240 ] [ 240 ] (Min 64) (Max 512)
max node size [ 1024 ] [ 1024 ] (Min 64) (Max 8192)


SolidBSP [hull 0] 500...1000...1500...1552 (0.22 seconds)
BSP generation successful, writing portal file 'jailmap.prt'
SolidBSP [hull 1] 500...1000...1491 (0.28 seconds)
SolidBSP [hull 2] 500...1000...1393 (0.22 seconds)
SolidBSP [hull 3] 500...1000...1500...1517 (0.20 seconds)
1.97 seconds elapsed

----- END hlbsp -----hlvis v3.4 Final (Feb 25 2006)
Zoner's Half-Life Compilation Tools -- Custom Build
Based on code modifications by Sean 'Zoner' Cavanaugh
Based on Valve's version, modified with permission.
Submit detailed bug reports to ([email protected])
----- BEGIN hlvis -----
Command line: hlvis jailmap
866 portalleafs
2825 numportals

-= Current hlvis Settings =-
Name | Setting | Default
-------------------|-----------|-------------------------
threads [ 1 ] [ Varies ]
verbose [ off ] [ off ]
log [ on ] [ on ]
developer [ 0 ] [ 0 ]
chart [ off ] [ off ]
estimate [ off ] [ off ]
max texture memory [ 4194304 ] [ 4194304 ]
max vis distance [ 0 ] [ 0 ]
priority [ Normal ] [ Normal ]

fast vis [ off ] [ off ]
full vis [ off ] [ off ]


BasePortalVis:
(2.81 seconds)
LeafThread:
(216.48 seconds)
average leafs visible: 143
g_visdatasize:62355 compressed from 94394
219.41 seconds elapsed [3m 39s]

----- END hlvis -----hlrad v3.4 Final (Feb 25 2006)
Zoner's Half-Life Compilation Tools -- Custom Build
Based on code modifications by Sean 'Zoner' Cavanaugh
Based on Valve's version, modified with permission.
Submit detailed bug reports to ([email protected])
----- BEGIN hlrad -----
Command line: hlrad jailmap

-= Current hlrad Settings =-
Name | Setting | Default
--------------------|---------------------|-------------------------
threads [ 1 ] [ Varies ]
verbose [ off ] [ off ]
log [ on ] [ on ]
developer [ 0 ] [ 0 ]
chart [ off ] [ off ]
estimate [ off ] [ off ]
max texture memory [ 4194304 ] [ 4194304 ]
max lighting memory [ 6291456 ] [ 6291456 ]
priority [ Normal ] [ Normal ]

vismatrix algorithm [ Original ] [ Original ]
oversampling (-extra)[ off ] [ off ]
bounces [ 1 ] [ 1 ]
bounce dynamic light [ on ] [ on ]
ambient light [ 0.000 0.000 0.000 ] [ 0.000 0.000 0.000 ]
maximum light [ 255.000 ] [ 256.000 ]
circus mode [ off ] [ off ]

smoothing threshold [ 50.000 ] [ 50.000 ]
direct threshold [ 25.000 ] [ 25.000 ]
direct light scale [ 2.000 ] [ 2.000 ]
coring threshold [ 1.000 ] [ 1.000 ]
patch interpolation [ on ] [ on ]

texscale [ on ] [ on ]
patch subdividing [ on ] [ on ]
chop value [ 64.000 ] [ 64.000 ]
texchop value [ 32.000 ] [ 32.000 ]

global fade [ 1.000 ] [ 1.000 ]
global falloff [ 2 ] [ 2 ]
global light scale [ 1.000 1.000 1.000 ] [ 1.000 1.000 1.000 ]
global gamma [ 0.500 0.500 0.500 ] [ 0.500 0.500 0.500 ]
global light scale [ 1.000 ] [ 1.000 ]
global sky diffusion [ 1.000 ] [ 1.000 ]

opaque entities [ on ] [ on ]
sky lighting fix [ on ] [ on ]
incremental [ off ] [ off ]
dump [ off ] [ off ]

colour jitter [ 0.0 0.0 0.0 ] [ 0.0 0.0 0.0 ]
monochromatic jitter [ 0.0 0.0 0.0 ] [ 0.0 0.0 0.0 ]
softlight hack [ 0.0 0.0 0.0 0.0 ] [ 0.0 0.0 0.0 0.0 ]
diffuse hack [ on ] [ on ]
spotlight points [ on ] [ on ]

custom shadows with bounce light
[ off ] [ off ]
rgb transfers [ off ] [ off ]


[Reading texlights from 'lights.rad']
[59 texlights parsed from 'lights.rad']

5085 faces
Create Patches : 44138 base patches
0 opaque faces
685724 square feet [98744256.00 square inches]
161 direct lights

BuildFacelights:
(112.13 seconds)
visibility matrix : 116.1 megs
BuildVisLeafs:
(475.61 seconds)
MakeScales:
(298.03 seconds)
SwapTransfers:
(215.16 seconds)
Transfer Lists : 179447222 : 179.45M transfers
Indices : 31572508 : 30.11M bytes
Data : 717788888 : 684.54M bytes
GatherLight:
(87.34 seconds)
FinalLightFace:
(32.27 seconds)
1221.98 seconds elapsed [20m 21s]

----- END hlrad -----