Официалният форум на iPlay.bg 

Форумът е предназначен за всякакви заявки свързани с Counter-Strike или AMX Mod X. Заявки за редакции на плъгини също може да се пускат тук.
Правила на форума: ПРОЧЕТИ ПРЕДИ ДА ПУСНЕШ ТЕМА!!!

Не ползвай този раздел ако заявката ти съответства с някой от под-разделите най-отгоре!
Заявки за изработка на плъгини, заявки за преработка на плъгини и заявки за ресурси за играта не се пускат в този раздел!
 #406607  от dbnZ ``
 чет яну 05, 2017 7:17 am
Код: Избери всички
#include < amxmodx >
#include < amxmisc >
#include < cstrike >
#include < engine >
#include < hamsandwich >

new bool:iChance[ 33 ], iAdmin[ 33 ];

public plugin_init( )
{
    register_plugin( "HNS Menu", "1.0", "Smiley" );
    register_clcmd( "chooseteam", "CmdBlock" )
    
    RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "fwdPlayerSpawn", 1 );
}

public client_authorized( id ) iAdmin[ id ] = ( get_user_flags( id ) & ADMIN_KICK ) ? true : false;

public fwdPlayerSpawn( id ) if( is_user_alive( id ) ) iChance[ id ] = false;

public CmdBlock( id )
{
    if( is_user_alive( id ) || !is_user_alive( id ) )
    {
        FunctionOpenHNSMenu( id );
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public Reset( id ) iChance[ id ] = true;

public FunctionOpenHNSMenu( id )
{
    new CsTeams:team = cs_get_user_team( id );
    if( team == CS_TEAM_SPECTATOR ) return PLUGIN_CONTINUE;
    
    new iMenu = menu_create( "\yHNS \d- \wBM \dGame-Play \rMenu", "cmdHNSMenuHandler" );
    
    menu_additem( iMenu, "\yShop \wMenu^n", "1", 0 );
    
    menu_additem( iMenu, "\yUpgrade \wMenu", "2", 0 );
    
    if( iChance[ id ] ) menu_additem( iMenu, "\dChance to win 1 Point", "7", 0 );
    else if( !is_user_alive( id ) ) menu_additem( iMenu, "\dChance to win 1 Point", "7", 0 );
    else menu_additem( iMenu, "\yChance \wto \rwin \y1 \wPoint", "7", 0 );

    menu_setprop( iMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
    menu_display( id, iMenu, 0 );
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public cmdHNSMenuHandler( id, iMenu, item )
{
    if( item == MENU_EXIT )
    {
        menu_destroy( iMenu );
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new iData[ 32 ], iName[ 63 ], iAccess, iCallback;
    menu_item_getinfo( iMenu, item, iAccess, iData, charsmax( iData ), iName, charsmax( iName ), iCallback );

    switch( str_to_num( iData ) )
    {
        case 1: client_cmd( id, "say /shop" );
        case 2: client_cmd( id, "say /upgrade" );
        {
            if( iChance[ id ] ) FunctionOpenHNSMenu( id );
            else if( !is_user_alive( id ) ) FunctionOpenHNSMenu( id );
            else
            {
                Reset( id );
                if( callfunc_begin( "CmdChance", "HidenSeekShop.amxx" ) == 1 )
                {
                    callfunc_push_int( id );
                    callfunc_end( );
                }
            }
        }
    }
    
    menu_destroy( iMenu );
    return PLUGIN_HANDLED;
} 
 #406629  от delirium
 чет яну 05, 2017 3:55 pm
Предполага се, че знаеш какво се иска и до сега трябваше да е направено!
 #406644  от dbnZ ``
 чет яну 05, 2017 8:21 pm
Извинявам се оправих го ,защото преди това ми изписа на прозореца че съм написал няква команда грешно но бе оправено трябвало да бъде страницата рестартирана и на ново да бъде кода поставен сега е оправено лок или напрао за коша.