Официалният форум на iPlay.bg 


• MoD: JailBreak | Status: Изображение | Connect: 93.123.18.35:27015/jb.iplay.bg:27015

Модератори: ShadoWMiaR, BlueTwist3r, Екип банове

 #257473  от OciXCrom™
 чет май 02, 2013 9:23 pm
Въведение
JailBreak е уникален по същност и изглед мод. В него ясно са изразени две враждуващи страни – надзиратели и затворници. Мястото на Counter-Terrorists се заема от надзирателите и съответно мястото на Terrorists се заема от затворниците. В края на всеки рунд, в мода наречен 'day', само една от страните оцелява.

Целта на надзирателите е да командват затворниците и в случай на неподчинение или нарушаване на правилата, да ги наказват чрез ликвидация. Само един от надзирателите, който е присвоил ранга наречен Саймън, има право да заповядва на затворниците. Неговите съотборници са длъжни да го пазят, докато той изпълнява тази функция.

Целта на затворниците е да се освободят чрез бунт или да следват командавнето на Саймън, с цел да останат последния оцелял затворник. Ако затворникът желае да започне бунт, би било най-добре да се обедини с други затворници, тъй като сам е трудно да изпълни задачата си. В друг случай, при който той стриктно спазва нарежданията на Саймън и е последният оцелял затворник, той бива възнаграден с 'Last wish' меню, чрез което може да избере вариации на дуели, свободен ден или оръжие, с което трябва да убие всички надзиратели.

Правила и задължения
Играчите са ДЛЪЖНИ да спазват всички долу-посочени правила, както и главните правила на веригата.

* Нарушаване на даденото правило се наказва от страна на надзирател.
* Нарушаване на даденото правило се наказва от страна на администратор.
* Правилото не важи по време на специален ден.


Правила и задължения на двата отбора (CT & T)

1.1. При нормален ден само Саймън ИМА право да натиска бутоните, които пречат на нормалното провеждане на рунда. Другите играчи НЯМАТ право да ги натискат, без разрешението на Саймън.**

1.2. При нормален ден само Саймън има право да използва микрофона (изключение прави намесата от страна на админ с цел изясняване на дадена команда/правило/недоразумение). По време на специалните дни, всички играчи ИМАТ право да използват даденото средство за комуникация, но БЕЗ да нарушават правилата и/или да дразнят останалите играчи.*

1.3. Играчите НЯМАТ право да пречат (бъгват) при отваряне/затваряне на вратите от килиите и да пречат при други врати, когато играчите се опитват да минат.**

1.4. Играчите НЯМАТ право да бавят играта на останалите.*
- Правилото не важи за играча, който притежава свободен ден, в случай той да не е изтекъл.

1.5. Играчите НЯМАТ право да възпрепятстват останалите играчи и/или да флашват/убиват съотборници.**
- Изключение се прави при точка 7 от 'Правила и задължения на затворниците (T)'.

1.6. Играчите НЯМАТ право умишлено да бъгват футболната топка.**

1.7. Играчите НЯМАТ право да се качват/да използват места, които не са достъпни БЕЗ използване на определен бъг.*

1.8 Използването на Proxy в сървъра (IP предоставено чрез VPN тоест Virtual Private Network) е строго забранено и всеки един играч, който бъде засечен ще бъде баннат или изгонен без предупреждение.*

1.9 Забранено е закупуването на eternal points с пакове, които сте придобили неправомерно.*
Правила и задължения на надзирателите (CT)

2.1. Надзирателите НЯМАТ право да убиват/стрелят/флашват затворници, ако те са следвали заповедите от Саймън и/или не са нарушили правило, което се наказва от страна на надзирател. При такова убийство (freekill) или оставяне на затворник на 15 или по-малко кръв (без причина), надзирателят е ДЛЪЖЕН да даде свободен ден на играча на СЛЕДВАЩИЯ рунд.*
- Изключение се прави при специалните дни, където целта на двата отбора е да се избият.
- Надзирателите ИМАТ право да убият затворник, ако той не е изпълнил предишната му зададена команда.
- При убийство на затворник, който умишлено е пречил в ликвидацията на негов съотборник, надзирателят НЕ Е ДЛЪЖЕН да му даде свободен ден.

2.2. Надзирателите са ДЛЪЖНИ да защитават Саймъна и активно да следят неговите нареждания.**
- Правилото не важи, ако надзирателят наглежда затворник, който притежава свободен ден или се опитва да намери избягал затворник.

2.3. Надзирателите НЯМАТ право да пребивават (стоят) в оръжейната стая (gunroom) или на линията на вратата ѝ без основателна причина. Основателна причина може да бъде: смяна на оръжие при нужда, презареждане на кръв или в преследване на избягал затворник. Също така, надзирателите НЯМАТ право да стоят върху оръжие с цел пречене на затворниците да го вземат.*
- Правилото не важи по време на специален ден, освен Freeday.

2.4. Надзирателите НЯМАТ право да местят или да подават на затворник оръжия.*
- Изключение се прави само когато Саймън е задал игра, която включва използване на оръжия от страна на затворниците.

2.5. Надзирателите НЯМАТ право да влизат в тунел, докато индивидуалния 'freeday' (минали са 120 секунди от началото на рунда) не е изтекъл.**

2.6. Надзирателите НЯМАТ право нарочно да се самоубиват.*

2.7. Надзирателите са ДЛЪЖНИ да убият затворник, който е взел оръжие, независимо дали го е използвал или го е хвърлил, само и единствено, когато са НАПЪЛНО СИГУРНИ, че затворникът е взел оръжието (визуално, слухово и/или затворникът е бил единственият, който е бил в близост до местоположението, на което се е намирало оръжието, преди да изчезне).
В случай надзирателят да не е прав и е убил затворник, който не притежава оръжие, той е ДЛЪЖЕН да даде свободен ден на дадения затворник на следващия рунд.*
- Изключение се прави само когато Саймън е задал игра, която включва използване на оръжия от страна на затворниците.

2.8. Надзирателите ИМАТ право да убият затворник, който е нападнал/убил надзирател, по какъвто и да е начин и НЯМАТ право нарочно да им се пречкат и след това да ги убиват.*
- Щом униформата на затворника е червена и/или неговото име се намира при 'Prisoners wanted', то се подразбира че затворникът е извършил убийство и надзирателите ИМАТ право да го убият.

2.9. Надзирателите НЯМАТ право да бъдат участници в каквито и да е игри и да се считат за такива, дори при заповед от Саймън.*

2.10. Надзирателите НЯМАТ право да стоят близо до килиите при пускането на специален ден.*
- Правилото не важи за Freeday, Hide 'n' Seek и On the Line.

2.11. Надзирателите НЯМАТ право да злоупотребяват с 'reason' менюто.*

2.12. По време на нормален ден надзирателите ИМАТ право да убият последния оцелял затворник, ако той НЕ е изпълнил ПОСЛЕДНАТА команда на Саймъна, ако не използва 'Last Request' менюто си или НЕ е съобщил ако няма такова.

2.13. Надзирателите НЯМАТ право да дават свободен ден на затворник, ако той е бил наказан според правилата.*
- Правилото се отнася и за 'глобалния Freeday'.

2.14. Даден надзирател НЯМА право да бъде Саймън в повече от 2 последователни рунда, ако и другите надзиратели искат да бъдат.*


Правила и задължения на Саймън, както и пояснение на някои команди/игри

3.1. Саймън е ДЛЪЖЕН да спазва следния ред при задаване на команда: задаване на команда; отваряне на вратите/вратите от килиите (само ако командата изисква влизане/излизане от килиите/даденото помещение) и отброяване за зададената команда (изключение се прави при специалните дни, където не се дава таймер за изпълнение на командата). При отваряне на вратите от килиите преди първата команда, денят се счита за Freeday. Саймън, също така е ДЛЪЖЕН да използва командите за отброяване и да дава достатъчно секунди за изпълнение на дадената команда/въпрос СЛЕД нейното/неговото задаване. В случай вратите на килиите да се бъгнат (да не се отварят), надзирателите са ДЛЪЖНИ да убият всеки един затворник, който се опитва да бъгва килиите, а Саймънът е ДЛЪЖЕН отново да отвори вратите и да зададе НОВ таймер.*

3.2. Саймън НЯМА право да определя броя на затворници в дадено помещение или на/до/под/над/зад/пред даден предмет в определеното помещение заедно с командата "който излезе умира".*
Пример: Саймън задава командата "freeze na mivki po 1, koito izleze umira, ako ste poveche ot 1 umirate". Команди от този тип са ЗАБРАНЕНИ.

3.3. Саймън НЯМА право да задава команди свързани с настройките на затворниците; НЯМА право да накърнява достойнството на играчите, чрез командите си; НЯМА право да задава въпроси от лично естество на затворниците и НЯМА право да задава команди на надзирателите, при чието неизпълнение надзирателят трябва да бъде убит.*

3.4. Командите, близки на следните са ЗАБРАНЕНИ: "който ме доближи умира"; команди свързани с ликвидацията на затворници според цвета на скина им; подтикване/принуждаване на затворници да се самоубиват; команди, които се базират единствено на стрелбата на надзирател/и и късмета на затворник/ци.*

3.5. Фрийзът (freeze/зaмръзване) се счита за фрийз само когато затворникът СТОИ ИЗПРАВЕН и НЕ МЪРДА, било то чрез команди от играта или чрез каране на превозно средство.*
- Изключение се прави само когато играчът е във вода/въздух и не може да стои изправен/да не мърда, то тогава затворникът е замръзнал само ако не използва команди за движение/мърдане.

3.6. Затворниците НЯМАТ право да скачат при команди, които изискват движение докато те са клекнали (duck) или вървят (walk), но имат право да прескачат всякакви препятствия по пътя.*
Примери: "stignete na duck do izolatora", "vsichki na duck otidete do masite", "duck sled men", "walk sled men", "stignete na walk do zadnata stena na...".

3.7. Ако Саймън зададе команда към определен/и затворник/ци, то другите, които не са назовани са ДЛЪЖНИ да продължат изпълнението на тяхната команда.*
Образец: Саймън задава заповед "na liniq freeze", последвана от команда, която гласи: двама от затворниците (които са назовани по никове) да се преместят пред него. Другите затворници са ДЛЪЖНИ да стоят на линията замръзнали.

3.8. При задаване на нова команда, в която НЕ Е уточнено ново местоположение, местоположението от предишната команда ОСТАВА, но НЕ и другите пояснения/условия на командата, ОСВЕН ако командата изисква движение ("duck po tochki, bez udar", "na walk otivate v izolatora"). Местопложението остава до задаването на нова команда, която принуждава играча да се отклони от предишното местоположение. При команди от вида на "sled men po tochki", точките се считат за местоположение и съответно, ако следващата команда отново изисква движение, затворниците са ДЛЪЖНИ да се движат по точките. В случай играчът да скача върху даденото местоположение, то НЕ се счита за махане от него, дори при заповед от Саймън.
Пример №1: Първа команда: "vsichki na liniq". Втора команда: "freeze". Местоположението за изпълнение на това действие е на линията.
Пример №2: Първа команда: "duck sled men po tochki, bez udar". Втора команда: "walk". Поясненията "po tochki", "sled men" и "bez udar" остават.
Пример №3: Първа команда: "freeze v izolator". Втора команда: "freeze na zadna stena". Новата команда е "freeze v izolator na zadna stena".

3.9. След умирането на Саймън командата му ОСТАВА. Ако Саймънът е дал време за дадена команда и е написал, че ще има "+" време, но е умрял ПРЕДИ да го даде този "+", новият Саймън е ДЛЪЖЕН да го даде. При задаване на "+" време, Саймънът е ДЛЪЖЕН да уведоми останалите играчи ПРЕДИ да е изтекъл текущият таймер.*

3.10. За следните команди НЕ се дава време за изпълнение: "koito izleze mre"; "duck/walk/run sled men".*

3.11. При командата "събрани" или предлозите "до", "пред", "зад", "от страна на" и прочие е нужно разстояние от поне един човек за да бъде ликвидиран даден затворник за неизпълнение.*

3.12. Саймън е ДЛЪЖЕН да задава ЯСНИ команди на затворниците, зададени на БЪЛГАРСКИ език (с изключение на думите: freeze, duck, jump, walk, run, wep, gun и подобни), написани на ЛАТИНИЦА/по микрофона; да разделя различните действия, които е задал в командата си, чрез препинателни знаци и да използва предлози при задаване на местоположение. Саймън НЯМА право да съкращава думите си при задаване на команди. Винаги може да се направи изключение, ако Саймънът НЕУМИШЛЕНО е направил МИНИМАЛНА грешка в командата (пример: freeze - freez/greeze), но при задаване на твърдения/въпроси Саймън е ДЛЪЖЕН да пише изреченията си ПРАВИЛНО и да знае ТОЧНИЯ отговор на дадения/то въпрос/твърдение.*

3.13. Саймън НЯМА право да задава индивидуални въпроси, както и да заповядва на един и същ затворник да минава състезание/игра/ повече от 1 път(т.е. докато умре); да заповяда на затворник да изказва местонахождение на друг затворник; да кара играч да заповяда на затворник да избере друг затворник за ликвидация, без преди това затворникът да е отговорил на въпрос или да е победил в дадена игра и трябва да избере затворник/ци за ликвидация; да заповяда на затворник да избере повече от ЕДИН свой съотборник за ликвидация или съотборник, който НЕ Е участвал в дадената игра и съответно НЕ може да се защити; да заповяда на затворник да нападне надзирател; да определя живота на затворника от оценка на надзирателите и е ДЛЪЖЕН да определя наградата според трудността на играта/въпроса. При въпроси към затворниците, на Саймън му е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО да споделя отговора с някой от играчите, който в последствие да отговори и да получи награда.*

3.14. Пускането на специален ден в два или повече последователни рунда, както и повтарянето на вече пуснат ден е ЗАБРАНЕНО (Freeday може да се повтаря). Ако на предишния рунд е бил пуснат Freeday СЛЕД първата команда на Саймъна, то на следващия рунд МОЖЕ да се пусне друг специален ден.*

3.15. Саймън НЯМА право да дава на определен/и затворник/ци, право да прави/правят каквото пожелае/пожелаят.*

3.16. При играта футбол, под гол се подразбира попадението на топката в противниковата врата от предната страна и съответно, автогола се счита за гол за ПРОТИВНИКА.

3.17. Под скачане се подразбира всякакъв вид на отлепване от земята предизвикано от играча, чрез командите за jump или duck.

3.18. Командата се счита за активна, веднага след като е ЗАДАДЕНА, а надзирателите имат право да убиват затворници за неизпълнение СЛЕД като е изтекло даденото време за изпълнение на командата. Изключение се прави когато в командата има условие, което забранява на играча да излиза от дадено помещение, да се отклонява и подобни условия и при командите "last duck/jump/up... umira", в такъв случай, надзирателите ИМАТ право да убият отклонилите се затворници по време на таймер. При задаване на условия за дадена игра, текущата команда ОСТАВА активна до началото на играта, пускането на НОВ таймер или задаване на НОВА команда. При въпроси, предишната команда ОСТАВА активна по време на ЦЯЛАТА игра. При играта combo (повече информация за нея тук) и всички подобни на нея, предишната зададена команда ОТНОВО е активна, след като комбинацията от действия е изпълнена.*

3.19. Тунели са тeсни проходи (а не дупки), които най-често изискват от играчите да се движат клекнали, както и в реалния живот, така и в сървъра. НЯМА значение дали тунелите водят до нещо, било е то друго помещение или предмет/оръжие и НЯМА значение дали тунелът има или няма вход и изход.
Пример - http://www.prikachi.com/images/588/6141588F.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

3.20. Само и единствено САЙМЪН има право да задава команди на играчите. Другите играчи НЯМАТ право да подлъгват останалите играчи, чрез задаване на други команди и/или команди в конзолата. Саймън НЯМА право да задава команди/таймер/box mode/специален ден по време на специален ден/дуел.*

3.21. Когато даден играч притежава свободен ден, неговото времетраене е 120 секунди от началото на рунда (докато не свърши таймера на рунда). При неговото изтичане, Саймънът е ДЛЪЖЕН да извика дадения затворник, да му зададе команда и да даде достатъчно време за изпълнение на дадената команда.

3.22. При команди от вида на 'последният изпълнил командата умира', затворниците са ДЛЪЖНИ да продължат изпълнението на дадената команда СЛЕД като са извършили даденото действие.*
Пример №1: "last up umira" - затворниците са ДЛЪЖНИ да се изправят и да останат изправени (без да клякат).
Пример №2: "last stignal v izolatora umira + freeze" - затворниците са ДЛЪЖНИ да останат в изолатора и да замръзнат.

3.23. Когато Саймън зададе игра като мач, твърдения, kreedz и прочие той НЕ Е ДЛЪЖЕН да изброява правилата за дадената игрa, а е нужно само да напише поясненията (например награди, сектор или маса за вярно/грешно).
Подразбира се, че победилите са тези, които:
  • първи вкарат определените от Саймън голове;
  • останат замръзнали на верен цвят преди изтичане на таймер (твърдения);
  • първи завършат състезанието/играта.
Всички останали се водят за загубили и умират. Също така се подразбира, че при игри не е позволено "маменето" т.е. играта или състезанието трябва да се провежда по предварително зададен маршрут (на самата карта) или условие.

- За старт на игра/състезание НЕ СЕ пуска таймер, а се използва предварително пояснена команда от Саймън (go, start...) или друг тип (пример: когато Саймън стрелне с оръжие, когато се отворят вратите на състезанието), за да се предотврати по-ранен старт на състезателите.

3.24. Саймън няма право да кара затворник да избира негов съотборник за ликвидация, чрез директно посочване на въпросния играч.
Пример №1: "purviqt igrach poznal pesenta izbira suotbornik, koito shte bude ubit" - подобни команди са ЗАБРАНЕНИ.
Пример №2: "purviqt igrach spechelil comboto izbira chislo ot 1 do 10, zatvornikut, koito suotvetstva na chisloto umira" - подобни команди са ПОЗВОЛЕНИ.

3.25 Когато затворник закупи "Нощен Преследвач" от магазина, саймън НЯМА право да оцветява затворниците по каквато и да е причина (било то с цел да предотврати възможен бунт или да разпределя затворници за игра) докато не се възстанови светлината по картата.*

Правила и задължения на затворниците (T)

4.1. Затворниците НЯМАТ право да си презареждат кръвта/бронята.*

4.2. Затворниците НЯМАТ право да влизат в оръжейната стая или да стоят на линията от вратата ѝ.*

4.3. Затворниците НЯМАТ право да изказват свои съотборници на надзирателите относно тяхното местонахождение; да подсказват за въпрос зададен от Саймън към друг затворник; да изказват за притежание на оръжие или неизпълнение на команда, било то в общия, отборния чат или по микрофона.*

4.4. Затворниците НЯМАТ право да използват оръжие срещу съкилийниците си по време на box mode. Позволено е използването на smoke/flash гранати, но надзирателите ИМАТ право да убият затворника за притежание на оръжие.*

4.5. Затворниците НЯМАТ право да питат/молят/заповядат за преместване към отбора на надзирателите. Същото важи и за молбите/питанията/заповедите за съживяване (revive) или даване на кръв/*
- Изключение се прави ако полицай е направил фрийкил / без да иска е уцелил някого и в причината помоли играчът да бъде съживен / да му се допълни кръв.

4.6. Затворниците НЯМАТ право да напускат периметъра на килията си, докато не са се отворили килиите или не са минали 60 секунди от началото на рунда.*
- Правилото не важи за играча, който притежава свободен ден.

4.7. Затворниците ИМАТ право да възпрепятстват/убиват съотборници при box mode и игри, които изискват конкурцения между затворниците.*

4.8. По време на 'Hide 'n' Seek' и 'On the Line' затворниците НЯМАТ право да се крият на места, които са недостъпни за ЕДИН надзирател и е нужна помощта от другите надзиратели за ликвидация на дадения затворник, както и на места от които не могат сами да излязат след това.*

4.9. Затворниците (независимо дали притежават свободен ден) НЯМАТ право да влизат в тунел при нормален ден.*

Правила на VIP потребителите

5.1. ВИП потребителите с права за местене на играчи по различните отбори, НЯМАТ право да използват тиймменюто (teammenu) си в присъствие на администратор/и, БЕЗ неговото/тяхното разрешение.*
Правила и задължения на администраторите

6.1. Администраторите са ДЛЪЖНИ да спазват всички горе и долу-посочени правила, както и общите правила за администраторите.

6.2. Администраторите НЯМАТ право да си дават JBPacks, както и на някого от играчите.
- Изключение се прави само когато затворникът трябва да се възнагради, когато е спечелил игра и Саймън е решил, че трябва да бъде възнаграден.

6.3. Администраторите НЯМАТ право да мятат само и единствено свои близки/роднини/приятели към отбора на надзирателите. Всеки един играч трябва да получи шанс, но първо трябва да покаже, че знае и спазва правилата.

6.4. Администраторите НЯМАТ право да използват @-чата без основателна причина.

6.5. Администраторите ИМАТ право да вземат всички спечелени JBPacks на затворник, ако той се опитва да моли или изнудва за още пакове.

6.6. Администраторите НЯМАТ право да измислят собствени правила и игри, БЕЗ съгласието на останалите админи и отговорника на сървъра.

6.7. Администраторите ИМАТ пълното право да преместят обратно надзирател и/или да му забранят да играе като такъв, ако той настоява да убива затворниците за най-малкото неизпълнение. С прости думи, 'фрагването' не се толерира.

Наръчник за начинаещите
Списък с команди
/simon - Първият надзирател написал командата в началото на рунда става Саймън.
/open - Команда за отваряне на килиите.
/fd - Меню за даване на свободен ден (freeday). Може да се даде свободен ден на един, няколко или на всички затворници.
/box - Командата се използва от Саймъна за пускане на box mode, но само при 6 или по-малко затворника.
/lr - Използва се от последния оцелял затворник за отваряне на 'Last Request' менюто си.
/time 5/10/15/20/30/.../100 - С тази команда Саймънът отброява секунди, в които затворниците трябва да изпълнят зададената команда.
/daysmenu, /dm - Меню със специални дни.
/shop - Отваря магазина за затворниците.
/shop1, /knifeshop, /kshop - Отваря първоначалния магазин за оръжия.
/vipshop, /vshop - Отваря магазина за ВИП потребителите (нужен е флаг 'o').
/ctshop - Отваря магазина за надзирателите.
/quest - Саймън/Админ може да изпозлва тази команда за да даде въпрос към играчите. Плъгинът автоматично изписва името на първия играч, който е отговорил вярно на дадения въпрос. При въпроси от Саймън свързани с текущата игра, мъртвите затворници НЯМАТ право да отговарят на въпросите.
nmp - Гласувате за смяна на картата (подобно на 'RockTheVote (rtv)' плъгина).
/jbpacks, /packs - Показва ви колко JBPacks имате.
/today, /den - Показва какъв специален ден се играе в момента.
/dayshop, /dshop - Магазин, който може да се изпозлва само по време на специален ден.
/words - Саймън може да използва командата за да пусне Random Words Game.
/combo - Игра, която може да се стартира от страна на Саймън.
/help - Отваря първоначалното меню.
/rules, /admin - Отваря MOTD прозорец, през който можете да влезнете във форума.
/callfd - Саймън може да използва тази команда за да извика затворниците със свободен ден.
/nomic - Ако искате да се върнете в отбора на затворниците.
/skin - Меню за смяна на скина.
/reset - Команда за рестартиране на футболната топката. Достъпна е за Саймън и администраторите.
/ptime - Показва времевата ви статистика.
/skills - Меню със специални умения.
/paint - Меню за промяна на опциите за рисуване.
/shield start - Стартира играта "Death Shield".
/shield stop - Спира играта "Death Shield".

За допълнителни разяснения посетете тази тема.
При въпроси или идеи за нови правила използвайте тази тема.

Архивирани правила
Архивираните правила НЕ са активни.
МНЕНИЕТО Е СКРИТО ОТ СТРАНА НА МОДЕРАТОР! ЦЪКНИ ВЪРХУ ЛЕНТАТА ЗА ДА ГО ПРЕГЛЕДАШ.
Допълнителна информация
Екипът на iPlay.bg е положил предостатъчно време и усилия за да напише свои собствени правила, тъй че имайте уважение към хората, които са взели част в създаването им, тоест не копирайте темата по други сайтове или форуми, в случай да не сте спазили условието за разпространяване: добавяне на източник, както и IP адрес на сървъра, от който са взети.

Екипът на iPlay.bg запазва правото си да променя правилата по всяко време, като уведомява останалите потребители за евентуалните промени по тях.

Екипът на iPlay.bg ви пожелава приятна игра в нашия сървър!
Последна промяна от P$yCh0 на вт мар 16, 2021 4:10 pm, променено общо 1 път.
gord prascho, iskreno i lichno, Tonio харесват това
 #287295  от nuHaKoJIaga
 пон ное 11, 2013 12:27 pm
Някои важни пояснения относно игри и команди, които са изключения спрямо правилата.

1. При игра на твърдения, мога ли да излизам от изолатора?
- Не. Всеки, който излезне от изолатора по време на тази игра трябва да бъде убит.

2. При игри като "въпроси" и такива чрез /quest, freeze отпада ли? Ако пък играем на /combo?
- Не. Разрешение да се движи има само затворник, който за награда трябва да удря съотборник.
След /combo също оставате замръзнали.


3. Ако имам команда "freeze" и същевременно е пуснат "Box mode", командата "freeze" отпада ли? А мястото за боксиране същото ли е спрямо предишната команда?
- Командата "freeze" не отпада при пуснат "Box mode" докато Саймън не обяви началото на играта "Box". Ако Саймън зададе таймер, "Box" се превръща в заповед и има право да убие тези, които не се бият;
Мястото спрямо предишната команда остава, освен ако Саймън не поясни ново такова!Този пост ще го редактирам от време на време с цел изясняване на някои спорни ситуации. Приемете тези неща като Аксиома - нямат обяснения, просто са така.
 #292095  от nuHaKoJIaga
 вт дек 17, 2013 1:18 pm
Добавено пояснение към правило 24 от Правила и задължения на Саймън, както и пояснение на някои команди/игри


24. Когато Саймън зададе игра като мач, твърдения, kreedz и прочие той НЕ Е ДЛЪЖЕН да изброява правилата за дадената игрa, а е нужно само да напише поясненията (например награди, сектор или маса за вярно/грешно).
Подразбира се, че победилите са тези, които:
  • Първи вкарат определените от Саймън голове.
  • Останат замръзнали на верен цвят преди изтичане на таймер (твърдения).
  • Първи завършат състезанието.
Всички останали се водят за загубили и умират. Също така ще се подразбира, че при игри не е позволено "маменето" т.е. играта или състезанието трябва да се провежда по предварително зададен маршрут (на самата карта) или условие.

За старт на игра/състезание НЕ СЕ пуска таймер, а се използва предварително пояснена команда от Саймън(go, start...) или друг тип(пример: когато Саймън стрелне с оръжие, когато се отворят вратите на състезанието), за да се предотврати по-ранен старт на състезателите.
 #305786  от djon!
 ср мар 19, 2014 2:36 pm
Добавено е пояснение към правило 13 oт Правила и задължения на Саймън
13. Саймън НЯМА право да задава индивидуални въпроси, както и да заповядва на един и същ затворник да минава състезание/игра/ повече от 1 път(т.е. докато умре); да заповяда на затворник да изказва местонахождение на друг затворник; да кара играч да заповяда на затворник да избере друг затворник за ликвидация, без преди това затворника да е отговорил на въпрос или да е победил в дадена игра и трябва да избере затворник/ци за ликвидация; да заповяда на затворник да избере повече от ЕДИН свой съотборник за ликвидация ИЛИ СЪОТБОРНИК, КОЙТО НЕ Е УЧАСТВАЛ В ДАДЕНАТА ИГРА И СЪОТВЕТНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАЩИТИ ; да заповяда на затворник да нападне надзирател; да определя живота на затворника от оценка на надзирателите и е ДЛЪЖЕН да определя наградата според трудността на играта/въпроса. При въпроси към затворниците, на Саймън му е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО да споделя отговора с някой от играчите, който в последствие да отговори и да получи награда.*
 #315817  от OciXCrom™
 пет юни 06, 2014 1:52 pm
Следните правила са премахнати, поради тяхното автоматизиране чрез плъгин и оправяне на въпросните бъгове:
2. По време на специален ден (не важи за Freeday и Hide 'n' Seek) или дуел, играчите НЯМАТ право да използват различно оръжие от предоставените им в началото и НЯМАТ право да използват ножа си (ръце, crowbar, hammer и т.н.).**
- Частта за ножовете не важи за специалните дни и дуели, където играчите играят с нож (не получават други оръжия).
9. Играчите НЯМАТ право да флашват/убиват надзиратели по време на 'Hide time' при Hide 'n' Seek ден.*
15. Надзирателите НЯМАТ право да притежават повече от едно оръжие от същия вид (не се отнася за гранатите).*
- Изключение се прави ако надзирателя е закупил второто оръжие от магазина, както и при дните, където надзирателите имат повече оръжия.
3. Затворниците НЯМАТ право да се местят сами към отбора на надзирателите в присъствието на играч/и с права за местене на играчи в различните отбори, БЕЗ негово/тяхно разрешение.*
 #334824  от OciXCrom™
 пон дек 01, 2014 9:05 pm
Добавено е ново правило към "Правила и задължения на двата отбора (CT & T)", тъй като някои хора явно не могат да се досетят какво е позволено, а какво не.
10. По време на дуел, ЗАБРАНЯВА се използването на предмети от магазините, които напълно променят смисъла на играта: различни оръжия, безкрайни патрони и прочие.*
Пример №1: по време на "deagle duel", играч Х е закупил различно оръжие и с него се опитва да убие противниковия играч.
Пример №2: играч Х закупва безкрайни патрони за оръжието си, като целта на дуела е играчите да се избият с използване на само един патрон.
 #341766  от OciXCrom™
 чет фев 12, 2015 9:59 pm
Следните правила са премахнати, поради тяхното автоматизиране чрез плъгин и оправяне на въпросните бъгове:
1.3. Играчите НЯМАТ право да бъгват патроните на оръжието си по време на дуел.**
1.10. По време на дуел, ЗАБРАНЯВА се използването на предмети от магазините, които напълно променят смисъла на играта: различни оръжия, безкрайни патрони и прочие.*
Пример №1: по време на "deagle duel", играч Х е закупил различно оръжие и с него се опитва да убие противниковия играч.
Пример №2: играч Х закупва безкрайни патрони за оръжието си, като целта на дуела е играчите да се избият с използване на само един патрон.
3.21. В случай да се е пуснал автоматичен Freeday по време на друг специален ден, то играчите трябва да продължат да играят СПЕЦИАЛНИЯ ДЕН и да спазват НЕГОВИТЕ правила.*
4.10. Бонус freeday: Последният затворник убил четирима или повече надзиратели при всякакъв тип дуел ОСВЕН
бокс дуел и freegun, има право на свободен ден следващия рунд (с изключение, разбира се, ако е последен рунд).
 #345563  от OciXCrom™
 нед сеп 13, 2015 9:38 pm
Добавено е ново правило:
3.24. Саймън няма право да кара затворник да избира негов съотборник за ликвидация, чрез директно посочване на въпросния играч.
Пример №1: "purviqt igrach poznal pesenta izbira suotbornik, koito shte bude ubit" - подобни команди са ЗАБРАНЕНИ.
Пример №2: "purviqt igrach spechelil comboto izbira chislo ot 1 do 10, zatvornikut, koito suotvetstva na chisloto umira" - подобни команди са ПОЗВОЛЕНИ.
Целта е да се предотврати посочването на новите играчи, които винаги ще се чудят какво е станало и недоволни ще напуснат сървъра. Същото се отнася и за редовното посочване на играчи, които са "намразени" от избиращия играч.
 #383679  от ✪DmXxX
 нед мар 13, 2016 2:26 pm
Променено е правило от Правила и задължения на надзирателите (CT):
2.7. Надзирателите са ДЛЪЖНИ да убият затворник, който е взел оръжие, независимо дали го е използвал или го е хвърлил, само и единствено когато са НАПЪЛНО СИГУРНИ (визуално и/или слухово са потвърдили), че затворникът е взел оръжието. В случай надзирателят да не е прав и е убил затворник, който не притежава оръжие, той е ДЛЪЖЕН да даде свободен ден на дадения затворник на следващия рунд.*
- Изключение се прави само когато Саймън е задал игра, която включва използване на оръжия от страна на затворниците.
Целта е надзирателите да са длъжни да убият всеки затворник, който премества оръжие, а не да му разрешават това с цел предотвратяване на бунт.
 #398001  от ✪DmXxX
 нед сеп 04, 2016 2:06 pm
Редактирано е правило от Правила и задължения на затворниците (T):
4.5. Затворниците НЯМАТ право да питат/молят/заповядат за преместване към отбора на надзирателите. Същото важи и за молбите/питанията/заповедите за съживяване (revive) или даване на кръв/*
- Изключение се прави ако полицай е направил фрийкил / без да иска е уцелил някого и в причината помоли играчът да бъде съживен / да му се допълни кръв.