Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #399479  от OciXCrom™
 вт окт 04, 2016 9:03 pm
get_client_listen(receiver, sender)

receiver: ID-то на играча, който чува микрофона
sender: ID-то на играча, който говори

Връща: 1 ако първият играч може да получава гласови съобщения от другия играч, в противен случай 0. Функцията служи за да разберете дали първият играч (receiver) може да получава гласовите съобщения изпратени от втория играч (sender), тоест говоренето му по микрофона.

Примерен плъгин №1: Чат съобщение, което показва дали първият играч може да получава гласовите съобщения на втория играч чрез използване на командата amx_canlisten <receiver> <sender>.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Check Client Listen"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_concmd("amx_canlisten", "cmdCanListen", ADMIN_SLAY, "<receiver's nick|#userid> <sender's nick|#userid>")
}

public cmdCanListen(id, iLevel, iCid)
{
    if(cmd_access(id, iLevel, iCid, 3))
    {
        new szReceiver[32]
        read_argv(1, szReceiver, charsmax(szReceiver))
        
        new iReceiver = cmd_target(id, szReceiver, 0)
        
        if(!iReceiver)
            return PLUGIN_HANDLED
        
        new szSender[32]
        read_argv(2, szSender, charsmax(szSender))
        
        new iSender = cmd_target(id, szSender, 0)
        
        if(!iSender)
            return PLUGIN_HANDLED
        
        new szName[2][32]
        get_user_name(iReceiver, szName[0], charsmax(szName))
        get_user_name(iSender, szName[0], charsmax(szName))
        
        client_print(id, print_chat, "* Player %s %s receive %s's voice messages.", szName[0], get_client_listen(iReceiver, iSender) ? "can" : "cannot", szName[1])
    }
    
    return PLUGIN_HANDLED
}