Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391861  от OciXCrom™
 чет юни 02, 2016 10:41 pm
show_hudmessage(index, const message[], any:...)

index: ID-то на играча (0 = всички играчи)
message[]: текста за съобщението
...: всякакъв вид на параметри за форматиране на текст

Връща: 0 ако е изпратено до всички играчи и няма нито един играч в сървъра, в противен случай брой на изписани символи Функцията служи за показване на HUD съобщение, което е било настроено чрез функцията set_hudmessage.

Примерен плъгин №1: HUD съобщение със зелен цвят, без ефекти, което на екрана ще стои 5 секунди и ще се покаже при раждане. В него ще бъде изписано името на играча, както и количеството кръв.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <hamsandwich>

#define PLUGIN_NAME "set_hudmessage & show_hudmessage Example"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "eventPlayerSpawn", 1)
}

public eventPlayerSpawn(id)
{
    if(is_user_alive(id))
    {
        new szName[32]
        get_user_name(id, szName, charsmax(szName))
        set_hudmessage(0, 255, 0, 0.02, 0.40, 0, 0.1, 5.0, 0.1, 0.1, -1)
        show_hudmessage(id, "Tvoeto ime e %s i imash %i% kruv.", szName, get_user_health(id))
    }
}