Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391563  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 10:55 pm
get_user_noclip(index)

index: ID-то на играча

Връща: 1 ако играчът може да минава през стени, т.е. има активен noclip, в противен случай 0. Функцията служи за да разберете дали въпросният играч може да минава през стени, т.е. има активен godmode.

Примерен плъгин №1: Чат съобщение, което показва дали играчът има активен noclip чрез използване на командата /checknoclip.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Check Noclip"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /checknoclip", "cmdCheckNoclip")
    register_clcmd("say_team /checknoclip", "cmdCheckNoclip")
}

public cmdCheckNoclip(id)
{
    client_print(id, print_chat, "* Noclip rejimut e: %s", get_user_noclip(id) ? "VKLIUCHEN" : "IZKLIUCHEN")
    return PLUGIN_HANDLED
}
Примерен плъгин №2: Чат съобщение, което показва дали в сървъра има играч с активен noclip чрез използване на командата /checknoclip.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Check Noclip Player"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /checknoclip", "cmdCheckNoclip")
    register_clcmd("say_team /checknoclip", "cmdCheckNoclip")
}

public cmdCheckNoclip(id)
{
    new bool:blNoclip, iPlayers[32], iPnum
    get_players(iPlayers, iPnum, "a")
    
    for(new i; i < iPnum; i++)
    {
        if(get_user_noclip(iPlayers[i]))
        {
            blNoclip = true
            break
        }
    }        
    
    switch(blNoclip)
    {
        case true: client_print(id, print_chat, "* V servera IMA igrach s aktiven noclip, budi vnimatelen!")
        case false: client_print(id, print_chat, "* V servera NQMA igrach s aktiven noclip, budi spokoen!")
    }    
    
    return PLUGIN_HANDLED
}