Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391559  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 10:37 pm
set_user_armor(index, armor)

index: ID-то на играча
armor: количество на броня

Връща: нищо Функцията служи за промяна на количеството на броня на въпросния играч. Имайте предвид, че ако искате да изберете какъв вид да е бронята, трябва да ползвате функцията cs_set_user_armor.

Примерен плъгин №1: Задаване на 200% броня на играча чрез използване на командата /armorup.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Set 200% Armor on a Player"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /armorup", "cmdArmorUp")
    register_clcmd("say_team /armorup", "cmdArmorUp")
}

public cmdArmorUp(id)
{
    set_user_armor(id, 200)
    client_print(id, print_chat, "* Tvoqta bronq e promenena na 200!")
    return PLUGIN_HANDLED
} 
Примерен плъгин №2: Добавяне на 15 броня на играча чрез използване на командата /addarmor.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Give 15 Armor to a Player"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /addarmor", "cmdAddArmor")
    register_clcmd("say_team /addarmor", "cmdAddArmor")
}

public cmdAddArmor(id)
{
    set_user_armor(id, get_user_armor(id) + 15)
    client_print(id, print_chat, "* Poluchi 15 bronq!")
    return PLUGIN_HANDLED
}