Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391558  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 10:31 pm
get_user_armor(index)

index: ID-то на играча

Връща: количеството на броня на играча. Ще върне 0 ако играчът не е в сървъра или index не е между 1 и максималния брой на играчи. Функцията служи за намиране на количеството на броня на въпросния играч. Имайте предвид, че ако искате да разберете какъв вид на броня ползва играчът, трябва да ползвате функцията cs_get_user_armor.

Примерен плъгин №1: Изписване на количеството на броня на играча в чата чрез използване на командата /armor.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Player's Armor in Chat"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /armor", "cmdPrintArmor")
    register_clcmd("say_team /armor", "cmdPrintArmor")
}

public cmdPrintArmor(id)
{
    client_print(id, print_chat, "* Imash %i bronq", get_user_armor(id))
    return PLUGIN_HANDLED
}