Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391557  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 10:25 pm
set_user_health(index, health)

index: ID-то на играча
health: количество на кръв

Връща: нищо Функцията служи за промяна на количеството на кръв на въпросния играч. Най-често се ползва заедно с функцията get_user_health, с цел да добавим кръв към текущата стойност на играча.

Примерен плъгин №1: Добавяне на 65 кръв на играча чрез използване на командата /healme.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Give 65 Health Points"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /healme", "cmdHeal")
    register_clcmd("say_team /healme", "cmdHeal")
}

public cmdHeal(id)
{
    set_user_health(id, get_user_health(id) + 65)
    client_print(id, print_chat, "* Poluchi 65 kruv!")
    return PLUGIN_HANDLED
}
Примерен плъгин №2: Кръвта на всички играчи да стане 100 чрез използване на командата /restorehp.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>
#include <fun>

#define PLUGIN_NAME "Restore All Players' Health"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /restorehp", "cmdRestore")
    register_clcmd("say_team /restorehp", "cmdRestore")
}

public cmdRestore(id)
{
    new iPlayers[32], iPnum
    get_players(iPlayers, iPnum, "a")
    
    for(new i; i < iPnum; i++)
        set_user_health(iPlayers[i], 100)
    
    client_print(id, print_chat, "* Vsichki igrachi bqha vurnati na 100% kruv!")
    return PLUGIN_HANDLED
}