Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391553  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 10:11 pm
get_user_health(index)

index: ID-то на играча

Връща: количеството на кръв на играча. Ще върне 0 ако играчът не е в сървъра или index не е между 1 и максималния брой на играчи. Функцията служи за намиране на количеството на кръв на въпросния играч. Най-често се ползва когато искаме да добавим кръв на играч, без да загубим старата ѝ стойност, да направим крвътта да се показва на екрана и прочие.

Примерен плъгин №1: Изписване на кръвта на играча в чата чрез използване на командата /health.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Player's Health in Chat"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /health", "cmdPrintHealth")
    register_clcmd("say_team /health", "cmdPrintHealth")
}

public cmdPrintHealth(id)
{
    client_print(id, print_chat, "* Imash %i Health Points", get_user_health(id))
    return PLUGIN_HANDLED
} 
Примерен плъгин №2: Изписване на съвкупността на кръв на всички играчи в сървъра чрез използване на командата /healthall.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print All Players' Health in Chat"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /healthall", "cmdPrintHealth")
    register_clcmd("say_team /healthall", "cmdPrintHealth")
}

public cmdPrintHealth(id)
{
    new iPlayers[32], iPnum, iHealth
    get_players(iPlayers, iPnum, "a")
    
    for(new i; i < iPnum; i++)
        iHealth += get_user_health(iPlayers[i])
    
    client_print(id, print_chat, "* Suvkupnostta na kruv na vsichki igrachi e: %i", iHealth)
    return PLUGIN_HANDLED
}