Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391552  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 9:57 pm
get_user_authid(index, authid[], len)

index: ID-то на играча
authid[]: масив където ще бъде запазено SteamID-то
len: максимална дължина на масива (препоръчва се 34)

Връща: броя на клетки записани в масива. Функцията служи за намиране на SteamID-то на въпросния играч. Полезна е когато искаме да запазим някакви данни по SteamID или пък да наложим забрана на играча по този начин. SteamID-то може да бъде от рода на STEAM_0:0:123456789, STEAM_ID_LAN, VALVE_ID_LAN, BOT.

Примерен плъгин №1: Изписване на SteamID-то на играча в чата чрез използване на командата /steam.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Player's SteamID in Chat"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /steam", "cmdPrintSteamID")
    register_clcmd("say_team /steam", "cmdPrintSteamID")
}

public cmdPrintSteamID(id)
{
    new szAuthId[35]
    get_user_authid(id, szAuthId, charsmax(szAuthId))
    client_print(id, print_chat, "* Tvoeto SteamID e: %s", szAuthId)
    return PLUGIN_HANDLED
}