Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391549  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 9:44 pm
get_user_ip(index, ip[], len, without_port = 0)

index: ID-то на играча
ip[]: масив където ще бъде запазен ИП адресът
len: максимална дължина на масива (препоръчва се 20)
without_port: ако е сложено на 1, няма да намери порта

Връща: броя на клетки записани в масива. Функцията служи за намиране на ИП адреса на въпросния играч. Полезна е когато искаме да запазим някакви данни по ИП адрес или пък да наложим забрана на играча по този начин. Чрез същата функция можете да намерите и ИП адреса на сървъра, като в полето index сложите 0.

Примерен плъгин №1: Изписване на ИП адреса на играча в чата чрез използване на командата /myip.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Player's IP in Chat"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /myip", "cmdPrintIP")
    register_clcmd("say_team /myip", "cmdPrintIP")
}

public cmdPrintIP(id)
{
    new szIP[21]
    get_user_ip(id, szIP, charsmax(szIP), 1)
    client_print(id, print_chat, "* Tvoqt IP adres e: %s", szIP)
    return PLUGIN_HANDLED
}
Примерен плъгин №2: Изписване на ИП адреса на сървъра с HUD съобщение на екрана чрез използване на командата /serverip.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Server's IP in HUD"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /serverip", "cmdPrintIP")
    register_clcmd("say_team /serverip", "cmdPrintIP")
}

public cmdPrintIP(id)
{
    new szIP[21]
    get_user_ip(0, szIP, charsmax(szIP))
    set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.80, 0, 1.0, 5.0, 0.1, 0.1, -1)
    show_hudmessage(id, "IP adresut na servera e: %s", szIP)
    return PLUGIN_HANDLED
}