Официалният форум на iPlay.bg 

Списък с по-често ползваните функции, обяснения и примери за същите.
 #391548  от OciXCrom™
 нед май 29, 2016 9:34 pm
get_user_name(index, name[], len)

index: ID-то на играча
name[]: масив където ще бъде запазено името
len: максимална дължина на масива (препоръчва се 31)

Връща: броя на клетки записани в масива. Функцията служи за намиране на името на въпросния играч. Най-често се ползва когато искаме да изпишеме името на играча в чата, на екрана, да го запазим в някакъв файл и прочие. Чрез същата функция можете да намерите и името на сървъра, като в полето index сложите 0.

Примерен плъгин №1: Изписване на името на играча в чата чрез използване на командата /name.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Player's Name in Chat"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /name", "cmdName")
    register_clcmd("say_team /name", "cmdName")
}

public cmdName(id)
{
    new szName[32]
    get_user_name(id, szName, charsmax(szName))
    client_print(id, print_chat, "* Tvoeto ime e: %s", szName)
    return PLUGIN_HANDLED
} 
Примерен плъгин №2: Изписване на името на сървъра с HUD съобщение на екрана чрез използване на командата /servername.
Код: Избери всички
#include <amxmodx>

#define PLUGIN_NAME "Print Server's Name in HUD"
#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define PLUGIN_AUTHOR "iPlay.bg (OciXCrom)"

public plugin_init()
{
    register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
    register_clcmd("say /servername", "cmdServerName")
    register_clcmd("say_team /servername", "cmdServerName")
}

public cmdServerName(id)
{
    new szName[64] // Ползваме 64, тъй като името на сървъра най-често надвишава 32 символа.
    get_user_name(0, szName, charsmax(szName))
    set_hudmessage(0, 255, 0, -1.0, 0.80, 0, 1.0, 5.0, 0.1, 0.1, -1)
    show_hudmessage(id, "Dobre doshli v %s", szName)
    return PLUGIN_HANDLED
}