Официалният форум на iPlay.bg 

Всякакви уроци свързани с PAWN - изработката на плъгини за AMX Mod X.
 #440279  от OciXCrom™
 вт мар 02, 2021 9:29 pm
Изображение

cmd_targetex() - Advanced Command Targeting

Изображение
Описание
 • Този .inc файл добавя напреднала версия на cmd_target() функцията която ви позволява да създавате администраторски команди с които можете да таргетирате групи от играчи.
API документация
Достъпни аргументи
 • По-долу ще намерите списък с всички аргументи които администраторите може да ползват при команди направени с cmd_targetex().
 • Глобалният образец за аргументите е: @[!]<аргумент>[отбор]
  • @aim - таргетира играча към когото администратора си е насочил мерника
  • @all - таргетира всички играчи
  • @alive - таргетира всички живи играчи
  • @bots - таргетира всички ботове
  • @dead - таргетира всички мъртви играчи
  • @humans - таргетира всички истински играчи
  • @me - таргетира себе си
  • @spectating - таргетира играча когото администратора спектира
  • @view - таргетира всички играчи на екрана на администратора
 • Допълнително, можете да зададете и отбор при който да е аргумент който се отнася за група от играчи, на пример @alivect или @viewt.
 • Администраторът може да ползва ! за да се изключи себе си от таргетираната група, на пример @!all ще таргетира всички играчи освен администратора който е ползвал командата.
Таргетиращи флагове
 • Подобно на обикновената cmd_target() функция, cmd_targetex() също разполага с различни флагове които може да се добавят в flags аргумента ѝ.
  • TARGETEX_NONE - не ползва специални флагове
  • TARGETEX_OBEY_IMM_SINGLE - спазва имунитета на играчите при ползване на аргумент който таргетира 1 играч
  • TARGETEX_OBEY_IMM_GROUP - спазва имунитета на играчите при ползване на аргумент който таргетира повече играчи
  • TARGETEX_NO_SELF - не позволява таргетиране себе си
  • TARGETEX_NO_GROUPS - не позволвяа таргетиране на групи от играчи
  • TARGETEX_NO_BOTS - не позволява таргетиране ботове
  • TARGETEX_NO_ALIVE - не позволява таргетиране живи играчи
  • TARGETEX_NO_DEAD - не позволява таргетиране мъртви играчи
 • Повече флагове може да бъдат зададени наведнъж, на пример TARGETEX_NO_SELF|TARGETEX_NO_ALIVE|TARGETEX_OBEY_IMM_SINGLE
Пример
 • По-долу е предоставен пример за направа на проста slap команда която поддържа специалните аргументи.
  Код: Избери всички
  #include <amxmodx>
  #include <amxmisc>
  #include <targetex>
  
  public plugin_init()
  {
  	register_plugin("MyPlugin", "1.0", "OciXCrom")
  	register_clcmd("test_slap", "Cmd_Slap", ADMIN_SLAY, "<player|group>")
  }
  
  public Cmd_Slap(id, iLevel, iCid)
  {
  	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 2))
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  
  	new szArg[MAX_NAME_LENGTH], szName[MAX_NAME_LENGTH]
  	read_argv(1, szArg, charsmax(szArg))
  
  	new iPlayers[MAX_PLAYERS], iPnum = cmd_targetex(id, szArg, iPlayers, szName, charsmax(szName), TARGETEX_OBEY_IMM_SINGLE)
  
  	if(!iPnum)
  	{
  		return PLUGIN_HANDLED
  	}
  	
  	for(new i; i < iPnum; i++)
  	{
  		user_slap(iPlayers[i], 0)
  	}
  
  	client_print(0, print_chat, "ADMIN %n slapped %s", id, szName)
  	return PLUGIN_HANDLED
  }
 • Примери за нейното ползване:
  • test_slap @me
  • test_slap @all
  • test_slap OciXCrom
  • test_slap "STEAM_ID"
  • test_slap #userid
  • test_slap @!alivect
Допълнителна информация и линк за теглене

Изображение
Изображение