Официалният форум на iPlay.bg 

Този раздел е създаден специално за проблеми и въпроси за направата на плъгини или преработката на вече съществуващи кодове.
 #395170  от southdivision
 нед юли 17, 2016 12:41 pm
Код: Избери всички
public admin_heal(id,level,cid)
{
  if (!cmd_access(id,level,cid,2)) 
  return PLUGIN_HANDLED 
   
  new arg[32], arg2[8]
	new name[32], name2[32], authid[36], authid2[36]
	read_argv(1,arg,31)
	read_argv(2,arg2,7)
	get_user_name(id,name,31)
	get_user_authid(id,authid,35)
	
	new hpGive = str_to_num(arg2)

	if (hpGive <= 0) {
		console_print(id,"%L", LANG_PLAYER, "AMX_SUPER_AMOUNT_GREATER")
		return PLUGIN_HANDLED
	} 
   
  if (arg[0]=='@'){ 
    if(equali(arg[1],"ALL")) 
    { 
		
		new players[32], inum
		if (equali("T",arg[1]))		copy(arg[1],31,"PRISONERS")
		if (equali("ALL",arg[1]))	get_players(players,inum)
		else						get_players(players,inum,"e",arg[1])

		if (inum == 0) {
			console_print(id,"%L", LANG_PLAYER, "AMX_SUPER_NO_PLAYERS")
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		
	  for(new a = 0;a < inum; a++) {
		set_user_health(players[a], hpGive)
		}
		
	
	
    } 
    else if(equali(arg[1],"T")) 
    { 
		
    if (equali("T",arg[1]))		copy(arg[1],31,"TERRORIST")
      
    
		
    } 
    else if(equali(arg[1],"CT")) 
    { 
      new players[32], totalplayers 
      get_players(players, totalplayers) 

      
		
    } 
  } 
	
	else {

		new player = cmd_target(id,arg,6)
		if (!player) return PLUGIN_HANDLED

		set_user_health(player, hpGive)

		get_user_name(player,name2,31)
		get_user_authid(player,authid2,35)
		
	}
	
  return PLUGIN_HANDLED 
}
Проблема е,че когато желая със @all да дам кръв го изпълнява,но ако е на определен отбор или играч - не работи. Също така и проверката дали има играчи в отбора на който давам кръв - не работи незнайно защо ..
 #395172  от zolfeca
 нед юли 17, 2016 2:07 pm
Код: Избери всички
public admin_heal(id,level,cid)
{
  if (!cmd_access(id,level,cid,2)) 
  return PLUGIN_HANDLED 
   
  new arg[32], arg2[8]
  new name[32], name2[32], authid[36], authid2[36]
  read_argv(1,arg,31)
  read_argv(2,arg2,7)
  get_user_name(id,name,31)
  get_user_authid(id,authid,35)
  
  new hpGive = str_to_num(arg2)

  if (hpGive <= 0) {
   console_print(id,"%L", LANG_PLAYER, "AMX_SUPER_AMOUNT_GREATER")
   return PLUGIN_HANDLED
  } 
   
  if (arg[0]=='@'){ 
    
   
   new players[32], inum
   if (equali("T",arg[1]))   copy(arg[1],31,"PRISONERS")
   if (equali("ALL",arg[1]))  get_players(players,inum)
   else         get_players(players,inum,"e",arg[1])

   if (inum == 0) {
     console_print(id,"%L", LANG_PLAYER, "AMX_SUPER_NO_PLAYERS")
     return PLUGIN_HANDLED
   }
   
    for(new a = 0;a < inum; a++) {
   set_user_health(players[a], hpGive)
   }
   
  
  
     
    else if(equali(arg[1],"T")) 
    { 
   
    if (equali("T",arg[1]))   copy(arg[1],31,"TERRORIST")
      
    
   
    } 
    else if(equali(arg[1],"CT")) 
    { 
      new players[32], totalplayers 
      get_players(players, totalplayers) 

      
   
    } 
  } 
  
  else {

   new player = cmd_target(id,arg,6)
   if (!player) return PLUGIN_HANDLED

   set_user_health(player, hpGive)

   get_user_name(player,name2,31)
   get_user_authid(player,authid2,35)
   
  }
  
  return PLUGIN_HANDLED 
}
 #395234  от southdivision
 пон юли 18, 2016 2:21 pm
zolfeca написа:
Код: Избери всички
public admin_heal(id,level,cid)
{
  if (!cmd_access(id,level,cid,2)) 
  return PLUGIN_HANDLED 
   
  new arg[32], arg2[8]
  new name[32], name2[32], authid[36], authid2[36]
  read_argv(1,arg,31)
  read_argv(2,arg2,7)
  get_user_name(id,name,31)
  get_user_authid(id,authid,35)
  
  new hpGive = str_to_num(arg2)

  if (hpGive <= 0) {
   console_print(id,"%L", LANG_PLAYER, "AMX_SUPER_AMOUNT_GREATER")
   return PLUGIN_HANDLED
  } 
   
  if (arg[0]=='@'){ 
    
   
   new players[32], inum
   if (equali("T",arg[1]))   copy(arg[1],31,"PRISONERS")
   if (equali("ALL",arg[1]))  get_players(players,inum)
   else         get_players(players,inum,"e",arg[1])

   if (inum == 0) {
     console_print(id,"%L", LANG_PLAYER, "AMX_SUPER_NO_PLAYERS")
     return PLUGIN_HANDLED
   }
   
    for(new a = 0;a < inum; a++) {
   set_user_health(players[a], hpGive)
   }
   
  
  
     
    else if(equali(arg[1],"T")) 
    { 
   
    if (equali("T",arg[1]))   copy(arg[1],31,"TERRORIST")
      
    
   
    } 
    else if(equali(arg[1],"CT")) 
    { 
      new players[32], totalplayers 
      get_players(players, totalplayers) 

      
   
    } 
  } 
  
  else {

   new player = cmd_target(id,arg,6)
   if (!player) return PLUGIN_HANDLED

   set_user_health(player, hpGive)

   get_user_name(player,name2,31)
   get_user_authid(player,authid2,35)
   
  }
  
  return PLUGIN_HANDLED 
}
Оправих се :) Лок