Страница 1 от 1

Uncreachable Code

МнениеПубликувано:чет юни 30, 2016 12:33 am
от southdivision
Код: Избери всички
#if defined NVAULT
public LoadTime(id) {
  new valut = nvault_open("Time_played")

  new szTemp[512], Name[32], Data[1]
  new vaultkey[64], vaultdata[64];

  Data[0] = id
  get_user_name(id, Name, 32);

  format(vaultkey, 63, "TIMEPLAYED%s", Name);

  nvault_get(valut, vaultkey, vaultdata, 63);
  nvault_close(valut);

  return str_to_num(vaultdata);

  format(szTemp,charsmax(szTemp),"SELECT name,minutes FROM `playedtime` WHERE `name` = '%s'", Name)
  SQL_ThreadQuery(g_SqlTuple, "register_client", szTemp, Data, 1)

  return PLUGIN_HANDLED;
}
#endif
Съобщението е:

warning : Unreachable Code:
format(szTemp,charsmax(szTemp),"SELECT name,minutes FROM `playedtime` WHERE `name` = '%s'", Name)

Re: Uncreachable Code

МнениеПубликувано:чет юни 30, 2016 1:43 am
от OciXCrom™
Грешката означава, че плъгинът не може да дойде до тази част от кода, а причината е, че се намира след return функция.

Re: Uncreachable Code

МнениеПубликувано:чет юни 30, 2016 8:08 am
от southdivision
Помогна ми :) Благодаря