Официалният форум на iPlay.bg 

Този раздел е създаден специално за проблеми и въпроси за направата на плъгини или преработката на вече съществуващи кодове.
 #392136  от southdivision
 пон юни 06, 2016 8:30 pm
Този код представлява , част от която ако имаш определен Knife - той да се появи.
Код: Избери всички
bool:UTIL_Set_User_Knife(iClient, iKnife)
{
	g_iKnife[iClient] = iKnife;
	
	if(is_user_alive(iClient))
	{
		engclient_cmd(iClient, "weapon_knife");
		ArrayGetArray(g_iArrayKnives, g_iKnife[iClient], g_iKnives);
		
		if(!equal(g_iKnives[VIEW], ""))
			set_pev(iClient, pev_viewmodel2, g_iKnives[VIEW]);
		
		if(!equal(g_iKnives[PLAYER], ""))
			set_pev(iClient, pev_weaponmodel2, g_iKnives[PLAYER]);
		
		return true;
	}
	
	return false;
}
А този прави обикновения си knife на терористите
Код: Избери всички
public Event_Change_Weapon(id)
{
		new weaponID = read_data(2) 
		
		switch (get_user_team(id))
		{
			case 1:
			{
				if(Speed[id])
				{
					set_user_maxspeed(id, 500.0)
				}
					
				if(Speed2[id])
				{
					set_user_maxspeed(id, 380.0)
				}
					
				if(weaponID == CSW_KNIFE && get_pcvar_num(OnOff2))
				{
					if(TCuchillo[id])
					{
						set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_MODELT)
						set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_MODELT)
					}
					
					if(Destapador[id])
					{
						set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_Palo)
						set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_Palo)
					}
					
					if(Hacha[id])
					{
						set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_Hacha)
						set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_Hacha)
					}
					
					if(Machete[id])
					{
						set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_Machete)
						set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_Machete)
					}
					
					if(Motocierra[id])
					{
						set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_Moto)
						set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_Moto)
					}
					
					
				}
			}
			case 2:
			{
				if(CTCuchillo[id] && weaponID == CSW_KNIFE)
				{
					set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_MODELCT)
					set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_MODELCT)
				}
			}
		}
		return PLUGIN_CONTINUE 
}
Крайната ми идея е от първия код да бъде съединен със втория към тази част:
Код: Избери всички
if(TCuchillo[id])
					{
						set_pev(id, pev_viewmodel2, VIEW_MODELT)
						set_pev(id, pev_weaponmodel2, PLAYER_MODELT)
					}
					
И съответно да се получава съответната проверка за knife