Официалният форум на iPlay.bg 

Този раздел е създаден специално за проблеми и въпроси за направата на плъгини или преработката на вече съществуващи кодове.
 #387227  от southdivision
 пон апр 11, 2016 6:44 pm
Код: Избери всички
public addItem(origin[3]){
    new ent = fm_create_entity("func_button")
    set_pev(ent, pev_classname, item_class_name)
 
    engfunc(EngFunc_SetModel,ent, g_models_j)
 
    set_pev(ent,pev_angles, Float:{0.0, -90.0, 0.0})
    set_pev(ent,pev_mins,Float:{-10.0,-10.0,0.0})
    set_pev(ent,pev_maxs,Float:{10.0,10.0,50.0})
    set_pev(ent,pev_size,Float:{-5.0,-5.0,0.0,5.0,5.0,50.0})
    engfunc(EngFunc_SetSize,ent,Float:{-5.0,-5.0,0.0},Float:{5.0,5.0,50.0})
 
    entity_set_int(ent,EV_INT_solid,SOLID_BBOX)
    set_pev(ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY)
 
    new Float:fOrigin[3]
    IVecFVec(origin, fOrigin)
    set_pev(ent, pev_origin, fOrigin)
 
    fm_set_rendering(ent, kRenderFxGlowShell, 0, 255, 0, kRenderNormal, 0);
}
Здравейте, значи този код: set_pev(ent,pev_angles, Float:{0.0, -90.0, 0.0}) желая да се добавя във CFG файла (т.е координатите му) ,но не знам как ще стане. Благодаря
Код: Избери всички

public plugin_cfg(){
new map[32], config[32]
 
get_mapname(map, 31)
get_configsdir(config, 31)
 
format(g_MapFile, 63, "%s/tuktam",config)
if (!dir_exists(g_MapFile))
mkdir(g_MapFile)
 
format(g_MapFile, 63, "%s/tuktam/%s.cfg",config, map)
 
if (file_exists(g_MapFile))
 
 
if (file_exists(g_MapFile)) 
{
new data[124], len
new line = 0
new coord[3][8]
new origin[3]
 
while((line = read_file(g_MapFile , line , data , 123 , len))) 
{
if (len < 2 || data[0] == ';' || data[0] == '/') 
    continue
 
parse(data, coord[0], 7, coord[1], 7, coord[2], 7)
origin[0] = str_to_num(coord[0])
origin[1] = str_to_num(coord[1])
origin[2] = str_to_num(coord[2])
addItem(origin)
}
}
}