Официалният форум на iPlay.bg 

Този раздел е създаден специално за проблеми и въпроси за направата на плъгини или преработката на вече съществуващи кодове.
 #385915  от southdivision
 чет мар 31, 2016 8:37 pm
Желая когато напише /time 5,10,15,20,25,30 директно от switch-а да пуска таймера,а когато напише /time само да му излиза менюто

Плъгина изглежда така:
Код: Избери всички

register_clcmd( "say /time", "HandleCoundDown" ); // Отваря меню


public HandleStart( id, menu, item ) {
	if( item == MENU_EXIT || !is_user_alive( id ) ) return PLUGIN_CONTINUE;
	
	new szKey[ 2 ], Trash, szName[ 32 ];
	menu_item_getinfo( menu, item, Trash, szKey, 1, _, _, Trash );
		
	get_user_name( id, szName, 31 );
	switch( str_to_num( szKey ) ) {
	
    case 0: g_iTimer = 5;
		case 1: g_iTimer = 10;
		case 2: g_iTimer = 15;
		case 3: g_iTimer = 20;
		case 4: g_iTimer = 25;
		case 5: g_iTimer = 30;
		case 6: {
			g_bCountMenu = false;
			
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
     default:
     {
      ColorChat(id,GREEN,"[JBE]^x01 Mojete da startirate broyacha samo za^x04 5^x01 ,^x04 10^x01 ,^x04 15^x01 ,^x04 20^x01 ,^x04 25^x01 ,^x04 i^x04 30^x01 sekundi!")
      return
     }
   }
   
   ColorChat(id,BLUE,"^x04[JBE]^x03 %s^x01 startira broyacha za^x04 %i^x01 sekundi.",szName,g_iTimer)
	 Timer(id);
	
	 return;
 }
 #386950  от OciXCrom™
 пет апр 08, 2016 9:52 pm
Замени register_clcmd с това:
Код: Избери всички
register_clcmd( "say", "cmdSay" ); // Отваря меню  
Добави тази функция и в нея промени това, което съм коментирал:
Код: Избери всички
public cmdSay(id)
{
    new szArgs[128], szCmd[6], szNum[4]
    read_args(szArgs, charsmax(szArg))
    remove_quotes(szArgs)
    parse(szArgs, szCmd, charsmax(szCmd), szNum, charsmax(szNum))
    
    if(equal(szCmd, "/time"))
    {
        if(!is_user_simon(id))
            return PLUGIN_HANDLED
        
        new iNum = str_to_num(szNum)
        
        switch(iNum)
        {
            case 5, 10, 15, 20, 25, 30:
            {
                g_iTimer = iNum
                Timer(id)
                ColorChat(0, GREEN, "Broqchut e startiran za %i sekundi", iNum)
            }
            default: Menu(id) // промени го с името на главното меню
        }
    }
    
    return PLUGIN_CONTINUE
}
 #386953  от southdivision
 пет апр 08, 2016 10:12 pm
Благодаря ще е малко да се каже .. Безгрешен :) :) Лок :)