Официалният форум на iPlay.bg 

Всякакви уроци свързани с играта. При копиране на уроци от някой друг сайт, задължително е да добавите автор и източник, както и да спазите правилата за неговото разпространяване, в случай да има такива.

Модератори: iPlay.BG Minecraft, TheEVIL

 #290601  от aHaLruH
 чет дек 05, 2013 5:33 pm
Командите са писани от мен и са не пълни. Ако имате да добавите нещо го напишете в темата.

Стандартни команди :
/tempban "nick" "време" - Изгонва играч за определено време.
/tp "nick"- Телепортираш се до определен човек.
/tphere "nick" - Телепортираш даден човек до теб.
/ban "nick" - Забраняваш на даден човек да влиза в сървъра.
/unban "nick" - Премахваш бан на играч.
/setspawn - Добавяш "spawn" на картата.
/say "TEXT" - Пишеш от името на сървъра. Пример : [Server] TEXT
/speed "SPEED" "nick" - Добавяш скорост на определен човек.
/vanish - Прави те невидим.
/op "nick" - Добавяш администраторски права на опрелен човек.
/deop "nick" - Махаш администраторски права на опрелен човек.
/weather "storm/sun" - Променяш времето на картата. (Буря/слънце)
/fireball - Изтрелваш огнена топка.
/strike "nick" - Удряш определен човек или място с грамотевица.
/kill "nick" - Убиваш играч.
/spawnmob - Раждаш моб.
/whois "nick" - Подробна информация за играч.
/warn "nick" "reason" - Предупреждаваш играч.
/clearwarnings "nick" - Премахваш предупрежденията на играч.
/ipban - Вкл. и Изкл. банването по ИП.
/checkban "nick" - Преглеждаш дали играч е баннат.
/burn "nick" "time" - Запалваш играч за определено време.
/clearinventory - Премахваш предметите си от инвентара.
/setwarp "name" - Слагаш място за телепортиране.
/delwarp "name" - Премахваш място за телепортиране.
/gamemode "0/1/2" "nick" - Добавяш или премахваш gamemode на играч.
/feed - Задоволяваш глада си.
/give "nick" "item" "amount" - Даваш предмет/и на играч.
/hat - Предметът в ръцете ти става шапка.
/kickall - Кикваш всички играчи.
/kick "nick" "reason" - Кикваш играч.
/jump - Телепортира те до мястото на което сочи мишката ти.
/invsee "nick" - Преглеждаш инвентара на играч.
/killall - Убиваш всички мобове.
/mute "nick" "datediff" - Забраняваш на играч да пише в чата.
/spawner - Променяш типът на mobspawna.
/time - Променяш или преглеждаш времето на картата.
/tpall - Телепортираш всички играчи до друг/теб.
/tree - Слагаш дърво.

Команди за плъгин ColorMe :
/color list - Показва списък с цветовете.
/color get "nick" [world] - Вземи актуален цвят.
/color remove "nick" [world] - Премахва цвят.
/color me "color" [world] - Добавя цвят към името ти.
/color "nick" "color" [world] - Добавя цвят към името на играч.
/color global "color" - Добавя глобален цвят.
/prefixer get "nick" [world] - Вземи актуален префикс.
/prefixer remove "nick" [world] - Премахва префикс.
/prefixer me "prefix" [world] - Добавя ти префикс.
/prefixer "nick" "prefix" [world] - Добавя префикс към играч.
/prefixer global "prefix" -Добавя префикс на всички.
/suffixer get "nick" [world] - Вземи актуален суффикс.
/suffixer remove "nick" [world] - Премахва суффикс.
/suffixer me "prefix" [world] - Добавя ти суффикс.
/suffixer "nick" "suffix" [world] - Добавя суффикс към играч.
/suffixer global "suffix" - Добавя суффикс на всички.
/groups create "name" - Създай група.
/groups delete "name" - Изтрии група.
/groups add "groupname" "nick" - Добавя играч към група.
/groups remove "groupname" "nick" - Премахва играч от група.
/groups members "groupname" - Показва лист със играчи от опделена група.
/groups list - Показва лист с всички групи.

Повечето команди са трудни за обяснение и поради тази причина не съм го добавил.Скоро ще добавя още !
Команди за плъгин WorldEdit :
//wand - Добавя дървена брадва към вашият инвентар чрез която можете да маркирате.
//set "ID на предметите или наименование" - Добавя определен брой кубчета на посочените кординати които сте маркирали с дървената брадва.
//set 0 - Премахва кубчетата на посочените кординати.
//undo - Връща последното действие.
//redo - Връща действието което е изтрито с //undo.
//cut - Изрязва кубчетата които сте маркирали.
//copy - Копира кубчетата които сте маркирали.
//paste - Поставя кубчетата които сте изрязали или копирали.
//ascend - Вдига нивото на кубчетата.
//butcher [radius] - Убива мобовете в определен радиос.
//replacenear "size" "from" "to" - Променя кубчетата в определен радиос.
//snow [radius] - Добавя сняг на картата в определен радиос.
//thaw [radius] - Премахва сняг на картата в определен радиос.
//regen - Регенерира блокчетата около вас.
//removeabove "size" "height" - Премахва кубчета над главата ви.
//removebelow "size" "height" - Премахва кубчета под краката ви.
//chunkinfo - Дава информация за chunka на които стоите.
//unstuck - Премества те на първото свободно място.
//replace "From-block" "To-Block" - Заменя един вид блок със друг.
//move "number" "direction" - Премества маркираните блокчета на изток,запад,север или юг.
//hcyl "Block" "radius" "height" - Прави цилиндър в определен радиус.
//cyl "Block" "radius" "height" - Прави кръг в определен радиус.
//sphere "Block" "radius" - Прави кълбо в определен радиус.
//fixwater "radius" - Ако има вдлъбнатини във водата с тази команда ще можете да ги изравните.
//fixlava "radius" - Ако има вдлъбнатини във лавата с тази команда ще можете да ги изравните.
//drain "radius" - В зависимуст от радиусът , ако до вас има вода/лава тя ще бъде премахната.
//remove "Items" "radius" - Премахва предмети които са на земята в определен радиус.

Команди за плъгин AdminShop :
/shop help - Показва лист със Администраторските команди.
/shop buy <name/ID> <amount> - Купуваш предмет.
/shop sell <hand/all> - Продаваш своите предмети във ръката/инвентара.
/shop price <name/ID> - Показва ти цената на някой предмет.
/shop add <buyprice> <sellprice> - Добавя предмет от ръката ти в магазина.
/shop remove <name/ID> - Премахва предмет от магазина.
/shop addalias <alias> - Добави псевдоним на предметът в ръката ти.
/shop delalias <alias> - Премахни псевдонимът на предмета в ръката ти.
/shop listalias [item/ID] - Показва всички псевдоними.

*Благодаря на "wiNt" за помощта при редактирането и добавянето на команди.
*ЗАБРАНЯВАМ копирането на урока във други сайтове без мое позволение !