Официалният форум на iPlay.bg 

Анкети, форумни игри, всичко което не е свързано с ЦС. Мненията тук НЕ се отчитат!!!
 #428314  от jani mi e vsichko
 ср юли 11, 2018 2:14 pm
3.75 днеска за моите православни братя,нема как да не се играе
Със 1ви голмайстор - Манджукич
 #428315  от カカロット
 ср юли 11, 2018 2:30 pm
последната ти прогноза беше пълен провал, даже 1 не позна :D що пускаш още не те знам
HolySqeak харесват това
 #428316  от HolySqeak
 ср юли 11, 2018 2:59 pm
КАКВО СТАНА БЕЕЕ АХАХХАХАХАХААХХА
ФРАНЦИЯ ШАМПИОНИ ей казал съм го 2016 още

п.с: относно правото, защото на изпита по история в СУ се паднаха трудни теми, които не бяга от Средновековие и следователно и оценките бяха много ниски. Аз имам 5.50 де ама тва е друг въпрос
 #428317  от Pull The Trigger
 ср юли 11, 2018 3:16 pm
Нз,ама който спечели тая вечер,няма значение,шампиона е ясен.
HolySqeak харесват това
 #428318  от カカロット
 ср юли 11, 2018 3:19 pm
Как и 2та ще псувате садята като паднат умрелите кокошки :DDDDD
 #428320  от カカロット
 ср юли 11, 2018 3:29 pm
Изображение
 #428321  от HolySqeak
 ср юли 11, 2018 3:30 pm
Ама ти верно ли си си помислил че Хърватия или Англия имат некъв шанс срещу тия титани
Не видя ли Мбаппе кво ги прави белгийците вчера, Лукаку да е докоснал 5 пъти топката
ТРАГЕДИЯЯЯ

АЙДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ :drunk:
 #428322  от カカロット
 ср юли 11, 2018 3:32 pm
Ми да ти кажа, аз в отбора на Франция виждам 2-3 французина, другито са алжирци и тем подобни
 #428323  от HolySqeak
 ср юли 11, 2018 3:37 pm
Пуб­лич­на тай­на е, че по вре­ме на френ­ско­то при­със­твие в ра­йо­на на Маг­реб и Ин­до­ки­тай местно­то на­се­ле­ние не се е пол­зва­ло с VIP ста­тут. След ка­то дър­жа­ви­те там по­лу­чили своя­та не­за­ви­си­мост, ми­лио­ни хо­ра от те­зи ра­йо­ни дошли във Фран­ция, при­ма­ме­ни от по-ви­со­кия стан­дарт и тър­се­не­то на нек­ва­ли­фи­ци­ра­на ра­бот­на ръ­ка. Си­гур­но е, че те не са би­ли тре­ти­ра­ни ка­то рав­ни с фран­цу­зи­те,но праз­ният сто­мах ум­ее да се до­го­варя с гор­дос­тта и чо­веш­ко­то дос­той­нство­то. Тъж­но е, но е та­ка. Вре­ме­то на нек­ва­ли­фи­ци­ра­ния труд оба­че от­ми­нал. А вто­ро­то и тре­то­то по­ко­ле­ние еми­гран­ти ве­че не же­лаели да пра­вят та­къв ком­про­мис. Ро­де­ни на френ­ска земя, въз­пи­та­ни, по­не на тео­рия, с ид­еи­те на Ре­пуб­ли­ка­та и де­ви­за є “Сво­бо­да, ра­венс­тво, братс­тво”, но­ви­те фран­цу­зи ис­кат с пра­во своя­та част от те­зи три сим­во­ла. Как оба­че прак­ти­чес­ки да ги по­лу­чат? За­що­то на тео­рия те от­дав­на ги има­т.

Всеки случай по-добре от положението в Лудогорец
P$yCh0 харесват това
  • 1
  • 5000
  • 5001
  • 5002
  • 5003
  • 5004
  • 5142