Официалният форум на iPlay.bg 

Всичко свързано с програмирането - Javascript, C/C++, Visual Basic, Pascal, HTML, PHP и тн.
 #390090  от Jumbo
 съб май 14, 2016 5:13 pm
4 зад. Да се създаде счетоводна таблица на Excel, в която участват колони за приходи, разходи и
печалба, извършваща пресмятания в българска валута и произволно избрана друга валута. Таблицата
да дава възможност да се сменя автоматично всеки ден курса на другата валута. Да се въведат 15
артикула. Таблицата да се зададе за петте работни дни на седмицата в отделни електронни листи. В
шести електронен лист (за събота) да се даде резултантната таблица за приходите и разходите. В
шести електронен лист клетките да се попълват, като се ползват съответните им клетки от
предходните пет електрони листа. Резултатите за крайните приходи, разходи и печалби да се
визуализират с графични приложения.

5 зад. Да се изследват 2 функции от Excel, като се ползват функциите дадени в лекциите:
а) За курсанти/студенти с номера от 1 до 18 в съответните групи:
- първата функция да е поредният номер на функция от математическите функции, съответстваща
на вашия пореден номер в групата ви;
- втората функция - поредният номер от статистическите функции, съответстваща на вашият
пореден номер в групата ви.
б) За курсанти/студенти с пореден номер в групата ви от 19 нагоре да се ползва:
- първата функция да е поредният номер на функция от функциите за дата и време - №19 – 1, №20
– 2, №21 – 3 и т.н.;
- втората функция - поредният номер от функциите за обработка на текст в лекциите - №19 – 1,
№20 – 2, №21 – 3 и т.н.
Във файл на Excel да се дадат по 3 примера за използването на функциите. Във файл на Word да се
опишат предназначението, синтаксиса, действието на функциите с примери и да се представят
графиките им (ако има такива), илюстриращи действието им на български език. Примерите от Excel
да се копират, като се използва технологията OLE.
Забележка: Да се ползват примерите дадени в помощта на функциите на Excel.

Ако някой може да ми помогне нека да ми пише на скаип: straker90 или FB: Cvetoslav Nikolov ще ви платя ако трябва задачите ми трябват за понеделник моля ви помогнете ми